Condiții – adeverința medicală pentru motivarea absențelor elevilor și avizul epidemiologic pentru preșcolari

Condiții – adeverința medicală pentru motivarea absențelor elevilor și avizul epidemiologic pentru preșcolari

Având în vedere legislația în vigoare și situația epidemiologică, adeverința medicală pentru motivarea absențelor școlare pentru elevi, respectiv avizul epidemiologic pentru preșcolari pentru revenirea la grădiniță după un episod de boală, se vor elibera doar în urma testării COVID-19 realizate într-o unitate medicală, dacă sunt solicitate de părinți mai devreme de 14 zile de la debutul simptomelor. Testul rapid antigen poate fi efectuat și în cabinet, în funcție de disponibilitatea testelor asigurate de DSP București sau achiziționate de cabinet. Testarea în cabinet nu poate fi realizată cu teste aduse de pacient/aparținători. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Pentru a reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire, dacă elevul are vârsta peste 12 ani, vă recomandăm vaccinarea împotriva COVID-19. Informații complete despre COVID-19 la adolescenți și vaccinarea adolescenților sunt disponibile în interviul cu prof. dr. Mihai Craiu, medic pediatru, șeful șecției de pediatrie – Spitalul IOMC „Alfred Rusescu” (Tei): https://recorder.ro/copiii-si-valul-al-patrulea-cat-sunt-de-expusi-si-ce-putem-face-toti-ca-scolile-sa-ramana-deschise/

Dacă elevul are vârsta sub 12 ani, vă recomandăm ca toți adulții care petrec timp cu copilul să fie vaccinați împotriva COVID-19 și să respectați, în măsura posibilităților, regulile de siguranță anunțate de autorități.

Cadrul legislativ:

Articolul 6
(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din unitatea de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line. Elevii al căror test efectuat în unitatea de învățământ este negativ, precum și elevii care prezintă în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, pot relua cursurile cu prezență fizică. Elevii care nu se prezintă la testare sau care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR efectuat în ultimele 24 de ore, reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.
(6) Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.
(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii claselor VII-XII/XIII, vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică.
Articolul 6^1
(1) În situația în care în urma testării cu test rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform Instrucțiunii Ministerului Sănătății nr. CAZ/4.216/19.11.2021, rezultatul este pozitiv, se aplică dispozițiile protocolului privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, prevăzut la pct. VI din anexa la prezentul ordin.
(2) Preșcolarul/Elevul cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă, conform alin. (1), continuă activitatea didactică în regim online și poate relua cursurile cu prezență fizică după prezentarea rezultatului certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore.
(3) Preșcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la data rezultatului pozitiv obținut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.
(4) Consiliul de administrație al unității de învățământ decide dacă testarea cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă se efectuează în unitatea de învățământ sau la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal.
(5) În situația în care consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește că procedura de testare cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă este efectuată în unitatea de învățământ, este necesar acordul părintelui/ reprezentantului legal al preșcolarului/elevului minor, acord exprimat conform formularului elaborat de Ministerul Sănătății.
(6) În situația efectuării testării cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă la domiciliu, sub supravegherea părintelui/reprezentantului legal, rezultatul testării se comunică de îndată, în scris sau electronic, unității de învățământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11.
VI. Protocoale – 5. Protocolul privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă:
a) persoanele responsabile din cadrul unității de învățământ vor realiza testarea preșcolarilor/elevilor în conformitate cu Instrucțiunea Ministerului Sănătății nr. CAZ/4.216/19.11.2021 și vor putea fi instruite de echipe de voluntari formate din medici, studenți la facultățile de medicină, asistenți medicali și alte categorii de personal cu competențe în domeniul medical, sub coordonarea direcțiilor de sănătate publică/Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București (DSP/DSPMB);
b) persoanele responsabile din cadrul unității de învățământ se vor informa corespunzător în ceea ce privește procedura aplicabilă colectării testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios. În situația colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităților de învățământ, acestea se vor arunca în coșuri de gunoi cu capac și pedală prevăzute cu sac de gunoi și vor fi colectate și eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale. Întreaga procedură va fi încheiată cu dezinfecția corectă a mâinilor;
c) în cazul preșcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la un test rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în unitatea de învățământ se aplică prevederile pct. 4 «Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19»;
d) în cazul preșcolarilor/elevilor cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă la domiciliu, părinții/reprezentanții legali au obligația de a comunica în scris sau electronic unității de învățământ, respectiv persoanei responsabile desemnate conform art. 11 rezultatul testului;
e) unitatea de învățământ raportează DSP/DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurării testării lor prin test certificat antigen rapid sau RT-PCR;
f) unitatea de învățământ păstrează evidența preșcolarilor/ elevilor testați pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.
VII. Alte dispoziții:
– în cazul în care preșcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile.

ORDIN nr. 5.338/1.082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 / EMITENT MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 5.338 din 1 octombrie 2021 / MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.082 din 1 octombrie 2021 / Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 1 octombrie 2021

Actualizat 19 noiembrie 2021