Ce acte sunt necesare pentru înscrierea la medicul de familie ?

Ce acte sunt necesare pentru înscrierea la medicul de familie ?

1. Cardul național de asigurat pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani și carte de identitate; 

2. Certificatul de naștere pentru nou-născuți/copii sub 18 ani și CI al tutorilor legali;

3. Cerere-tip de înscriere sau cerere de transfer de la un alt medic de familie pe care o veţi primi la cabinet.

În urma înscrierii veți primi o scrisoare către medicul de familie anterior pentru transmiterea copiei fișei medicale.